piątek, 11 grudnia 2009

wolność i aforyzmy

kolejne dwie publikacje: artykuł w zeszytach naukowych Acta Elbingensia i pierwsza broszurka z serii "Myśli i aforyzmy".