niedziela, 12 sierpnia 2012

stazourta

---
forma
fórmą
forema

from
firana
feudalna

fume
foma
fom

---
czytelnik
wiadomość
satysfakcaj

satysfakcja
atrakcja
kracja

---
nokontynuacja
kontytnen
konent

koneja
nenkoyt
nunentko

koonnt
konynent
koynnen

---
poiu
pouui

układ klawiatury
stukanie palcami
prawa dłoń

---
muusyka
nagość
pierś

pierś-cień
napier-stnik
statuologia

---
zostań na chwilę turystą
to pozwala na uchwycenie kontekstu

potem jest praca
ulgą jest bełkot

stazourta
stpot-prtem
prata-pota

poteta
prem
stata

stpr-turil
nacst-tuil
potewil

---
rysabpotil
praotcabil
nachsttuot
taotpotta
postaysst
prasta

stwilbebot
acot-temottem
beprapr-narywil-oszoko

---
otetaem
nachcatem
ryyssta
beysko
popotest
potwiwil
praryst
potebeta
nacbesta
poysem
pochot
pracbewil
powiot
prcabwil
teacbe
carysnach