wtorek, 12 kwietnia 2011

elim selek

(wybieranie fragmentów słów)

frustr

peracja

lka

ntynent

izytów

rbata

afa

wiatł

epowodzeni

yzyko

a

eloznacz

kolad

biuko

ecen

esło