poniedziałek, 21 marca 2011

tinespraweza

litery przestawiane w słowach.

---
fntnoana ozepji
mizier i zwidazia
tko hcsdćłozi sęi śdiz ranegpi
an nowep w inje wołpayp

---
taojydk miśaoł
łdasonjia kiwido
tarjas isę paćzamatię rwapęd

uwójonpr i adwiziazj ęsi
dąźb anpłe mdyu

---
miwziłade wide rjzrykefi
yśmeącl o zmcyś mynin

---
ywiśgci rzebiperańcwó
woórnwyeanip tarts i mrpezina

miśaoł, rioąbz ic dejęzic
ael jtseśe an ot rwyzygtopona

ot klyto rywówt wobyźiran

---
tka, otwmriezdpa
pezcyrzajt zzjesec arz
tonpoiows udapojanir ięs
opmet żuj ien zędizesb wcrćaza guawi

---
azkosecezin eż ine sejt ża kta aruteblin
rpymjiząla ęis i zącejak an eipąnediz

w cońuk setj ot jzodra itlbeu
od etartu pydorżó

---
afyrc i fyzrs
emajpotaze eoriti wcrzócośti

wtraz i samak
reGcja, knaty, sąkkiża

---
rapesiłnez moetp asicz
nokatkt zejnpymre ezęwirinezecez
zrpiymwojaen ózp an ylrokkodu