piątek, 30 października 2009

niebieska broszurka

Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie wydało mi broszurkę na temat zastosowania koncepcji ogólnych i szczegółowych nauk administracyjnych w kształceniu urzędników. miałem wykład, w rzeszowskim ratuszu, zorganizowany uroczyście i oficjalnie, i ta broszurka była rozdawana uczestnikom spotkania.

była to przy okazji prezentacja mojej książki Ogólne i szczegółowe nauki administracyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz