poniedziałek, 17 stycznia 2011

po/cię/te

w niniejszym tomiku zawarte zostały wiersze z pociętych wyrazów.


---
kat
a
strofa

---
to
ksyk
olo
gia

---
dan
u
ta

---
prze
ds
ięb
ior
st
wo

---
karuz
ela

---
lo
do
w
isk
o

---
klim
aty
zac
ja

---
skan
dyn
a
w
i
a

---
tab
lic
a

---
prze
moc

---
mus
kula
tura

---
je
dno
rożec

---
in
dok
try
nacja

---
niep
odległość

---
kalk
ula
tor

---
ś
nie
g

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz